KONFERENCIJOS PRANEŠĖJAI

Ambasadorius 
Vytautas Naudužas

Konferencijos vedėjas
 
–––––

Europos ir Europos Sąjungos institucijos

Amanda Paul

Europos politikos centro užsienio ir saugumo politikos analitikė. Tyrimų sritys apima Turkijos užsienio, saugumo ir vidaus politiką; saugumo ir konfliktų valdymo klausimus Juodosios jūros ir Eurazijos regionuose; Rusijos užsienio politiką buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje ir ES užsienio politiką Rytų kaimynių atžvilgiu, vykdo projektus su Turkijos, ES Rytų Partnerystės, Kaspijos jūros, Artimųjų Rytų, Persijos įlankos regionais. Tarptautinio politikos studijų centro Kijeve asocijuota vyresnioji mokslinė bendradarbė, įgyvendinanti tiriamuosius projektus, susijusius su Ukrainos ir viso regiono politika. Prieš tai dirbo Europos politikos studijų centre (CEPS) Briuselyje ir Türk Henkel įmonėje Stambule. Patyrusi žurnalistė, daug rašo Turkijos, Rusijos ir Eurazijos regiono politikos klausimais.

Frédéric Vallier

Europos miestų ir regionų tarybos (CEMR) generalinis sekretorius nuo 2010 metų. Turi daugiau nei 25 metų darbo su vietos ir regionų valdžia patirtį, yra Europos ir užsienio reikalų klausimų savivaldoje, „miestų diplomatijos“ ekspertas. Būdamas CEMR vadovu aktyviai siekia, kad vietos ir regionų valdžios institucijos būtų pripažintos strateginiais Europos projekto partneriais. Europos savivaldą taip pat atstovauja Pasaulinėje vietos ir regionų valdžių darbo grupėje, Jungtinėje miestų ir vietos valdžios institucijų organizacijoje (UCLG), Jungtiniųe Tautų organizacijojee. Europos Komisijos Suinteresuotųjų šalių platformos Darnaus vystymosi tikslams ES įgyvendinti narys. Baigęs viešojo administravimo magistro studijas Paryžiaus politikos mokslų institute (Science Po Paris).

Julia Dzingailo

ES iniciatyvos „Merai už ekonomikos augimą“ sekretoriato (Tbilisyje, Sakartvelo) regiono koordinatorė. Kentukio universitete (JAV) įgijo diplomatijos ir tarptautinės komercijos magistro laipsnį. Turi 13-os metų darbo patirtį Jungtinių Tautų organizacijose ir donorų agentūrose (pvz. Tarptautinėje migracijos organizacijoje, JT Vystymo programoje (UNDP), JAV Tarptautinės plėtros agentūroje USAID). Kaip ekspertė dalyvauja tarptautiniuose techninės pagalbos projektuose, skirtuose stiprinti vietos savivaldos ir regionų vystymą Baltarusijoje ir Rytų partnerystės šalyse.

Peter R. Korsby

ES iniciatyvos „Merai už ekonomikos augimą“, įgyvendinamos 6-iose Rytų Partnerystės šalyse, projektų vadovas. Anksčiau dirbo Šiaurės Danijos regiono direktoriumi. Turi 16 metų vadovaujamo darbo patirties, įgyvendinant tarptautinius techninės pagalbos projektus Rytų Europos šalyse (Armėnijoje, Baltarusijoje, Moldovoje, Rusijoje, Sakartvele, Ukrainoje) ir Baltijos valstybėse – Latvijoje bei Estijoje. Taip pat ilgus metus dirbo Danijos viešojo administravimo sektoriuje įvairiose nacionalinio ir regioninio lygmens institucijose, taip pat ir privačiame sektoriuje. Baigęs Rytų Europos ir viešojo administravimo magistro studijas. Publikavo daugybę straipsnių ir kt. leidinių administracinių reformų bei regioninės plėtros temomis.

Hoa Binh Adjemian

Europos Komisijos (DG NEAR) Ekonominės plėtros Rytų partnerystės šalims skyriaus vadovas. Prieš tai dirbo bendradarbiavimo klausimais ES delegatūroje Armėnijoje, ir Infrastruktūros skyriaus Benine vadovu. Turi ilgametės patirties viešosios-privačios partnerystės srityje Azijoje, dirbo Veolia Water įmonėje Pietų Korėjoje.. Baigęs viešosios politikos magistro studijas Kenedžio viešojo valdymo mokykloje Harvardo universitete, taip pat studijas Paryžiuje (l’Ecole Polythechnique ir l’Ecole des Ponts et Chaussées).

Marlene Simeon

Europos savivaldybių ir regionų asociacijos bendradarbiavimo tinklo PLATFORMA direktorė. Pasaulinės vietos ir regionų valdžių darbo grupės narė. Anksčiau dirbo patarėja Europos miestų ir regionų taryboje (CEMR) Sanglaudos politikos, teritorijų planavimo, ES Miestų darbotvarkės, Darbotvarkės-2030 ir jos Darnaus vystymo tikslų įgyvendinimo klausimais. Taip pat atstovavo Provence-Alpes Côte d’Azur regionui ES institucijose Briuselyje. Apsigynė tarptautinės ekonomikos ir miestų politikos daktaro disertaciją, apie 9 metus dirbo su teritorine plėtra. Specializuojasi vystomojo bendradarbiavimo, socialinės-ekonominės sanglaudos, teritorinio vientisumo, judumo ir vietos valdžios finansų srityse. Publikavo keletą straipsnių savivaldos politikos srityje.

Dr. Nigel Jollands

Tvarios energetikos ir aplinkosaugos srityse dirba 25 metus. Nuo 2011 m. dirba Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke, šiuo metu vadovauja Energijos efektyvumo ir klimato kaitos departamento Produktų politikos skyriui. Atsakingas už politikos ir finansų klausimų derinimą, skatinant EBRD žaliųjų investicijų programą ir politinį dialogą su Vidurio ir Rytų Europos, Centrinės Azijos ir Šiaurės Afrikos vyriausybėmis. Taip pat vadovauja banko „Žaliųjų miestų“ tinklo kūrimui. Prieš tai 5-ius metus vadovavo Tarptautinės energijos agentūros Energetinio efektyvumo skyriui, kur dirbo su energijos efektyvumo politika, koordinavo Energetinio efektyvumo darbo grupės veiklą, bendradarbiaujant su tarptautinėmis (taip pat ir G8) energetinio efektyvumo iniciatyvomis. Taip pat dirbo Naujosios Zelandijos Ekologinės ekonomikos centre (NZCEE), Massey universiteto dėstytoju bei politikos analitiku įvairiose N.Zelandijos institucijose. Nuolat dalyvauja kaip pranešėjas tarptautinėse konferencijose, publikavo daug staipsnių ir prisidėjo prie eilės knygų leidybos efektyvaus išteklių valdymo bei ekologinės ekonomikos temomis.

Olivier BAUMARD

Rytų partnerystės projektų koordinatorius Europos miestų ir savivaldybių bendradarbiavimo tinkle PLATFORMA. ES politikos srityje dirba 8 metus, specializuojasi Europos savivaldos ir Rytų Europos šalių politikos srityse. Koordinuoja PLATFORMA apdovanojimus, skirtus pasiekimams decentralizacijos srityje įvertinti. Libre de Bruxelles universitete (Belgija) baigė Vidurio ir Rytų Europos politikos ir visuomenės magistro studijas, taip pat studijavo ekonomiką, tarptautinę prekybą bei rusų ir anglų kalbas Haute-Bretagne universitete (Prancūzija).

LIETUVA

Vytautas Naudužas

Konferencijos moderatorius

LR Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams. Buvo paskirtas Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Švedijoje, Turkijoje, Irane, Azerbaidžane, Kazachstane, Tadžikistane ir Kirgizijoje, daug metų dirbo Prancūzijoje. Taip pat dirbo LR ministro pirmininko patarėju, LR Ekonomikos ministerijos viceministru. Socialinių mokslų daktaras, tarptautinių ekonomikos, energetikos ir transporto politikos konferencijų pranešėjas, paskelbęs eilę straipsnių ekonomikos ir demografijos srityse.

Vaida Aleknavičienė

Joniškio rajono savivaldybės vicemerė, atsakinga už švietimo, socialinę, verslo, jaunimo ir kultūros sritis, tarptautinių projektų rengimą ir įgyvendinimą. Atstovauja savivaldybę Europos bendradarbiavimo per sieną programų stebėsenos komitetuose bei tarptautinėse konferencijose, taip pat atstovauja Lietuvos savivaldybių asociaciją Europos miestų ir savivaldybių bendradarbiavimo tinklo PLATFORMA veiklose. Turi ilgametę projektų vadovavimo patirtį, buvusi anglų k. dėstytoja. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: Joniškio 3-iojo amžiaus universiteto anglų kalbos fakulteto dekanė ir lektorė savanorystės pagrindais, Joniškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė, Joniškio Rotary klubo prezidentė (2019/2020).

Dovydas Kaminskas

Tauragės rajono savivaldybės meras. Jauniausias meras Lietuvoje. 2012 m. baigė teisės bakalauro studijas Vilniuje, vėliau įgijo tarptautinės teisės magistrą Kopenhagos universitete. Prieš tapdamas meru, ketverius metus dirbo Tauragės rajono mero patarėju. Aktyviai dalyvauja bendruomeninėje ir visuomeninėje veikloje: yra Tauragės rajono ir miesto vietos veiklos grupių, Tauragės jaunimo organizacijų sąjungos „Tauragės apskritasis stalas“, Tauragės „Lions“ klubų, Lietuvos Šaulių sąjungos ir Baltijos miestų sąjungos valdybos narys, skaito motyvacines paskaitas Tauragės jaunimui. 2017 m. D. Kaminskui ,,Už tarptautinę patirtį Lietuvos regionams“ įteiktas ,,Globalios Lietuvos“ apdovanojimas.

Modesta 
Gusarovienė

Vilniaus m. savivaldybės įmonės “Susisiekimo paslaugos” vadovė. Transporto srityje pradėjo dirbti dar besimokydama universitete. Šiuo metu vadovauja įmonei, aktyviai įsitraukusiai į Vilniaus m. savivaldybės strateginių dokumentų bei darnaus judumo plano įgyvendinimą, ir prisidedančiai prie tvarios susisiekimo sistemos formavimo. Kartu su komanda siekia, kad judėjimas mieste taptų maloni patirtis, o sostinės gyventojai ir svečiai turėtų galimybę pasirinkti sau patogiausią keliavimo būdą be jokių ekonominių, socialinių, techninių ar fizinių ribojimų: keliones pėsčiomis, naudotis plačia dviračių dalinimosi sistema, atsinaujinančiu viešuoju transportu, automobilių dalijimosi sistemomis, ar kitomis alternatyviomis judėjimo priemonėmis.

Elena Archipovaitė

Dirba LR Aplinkos ministerijoje, koordinuoja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 2030 projekto parengimą. Prieš tai 14 metų dirbo architektūros ir urbanistikos srityje. Nuo 2005 m. kaupė pasaulinę patirtį tarptautiniuose projektuose: mokydamasi, dirbdama bei dėstydama įvairiose pasaulio šalyse: Portugalijoje, Norvegijoje, Ugandoje, Kenijoje, Brazilijoje, Indijoje, Ukrainoje, Libane bei šiuo metu Lietuvoje. Projektai, su kuriais dirbo tarptautinėje erdvėje, buvo susiję su: miestų strategijų koordinavimu, įtraukiant gyventojus bei suinteresuotas puses į planavimo ir sprendimų priėmimo procesus; socialinio būsto klausimais; specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymais. Šių projektų įgyvendinimo metu glaudžiai bendradarbiavo su tarptautinėmis miestų plėtros agentūromis, organizacijomis bei miestų tyrimų centrais ir vyriausybėmis: UN-Habitat Nairobi, Lebanon; UN-UNI network; Makerere University, Uganda; Ministry of Land Housing/Urban Development, Uganda; Slum Dwellers International; ACTogether Uganda; Project for Public Space (PPS); Engineer Without Borders, Urban Studies School CANactions, Ukraine; USAID; Norwegian University Science and Technology.

Sigitas Leonavičius

Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų prezidentas. Aktyvus Rūmų tarybos narys nuo 1997 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos Alytaus krašto pramonininkų asociacijos prezidentas, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ garbės prezidiumo narys, VGTU Tarybos pirmininkas (nuo 2011 m.), Alytaus miesto savivaldybės Tarybos narys (nuo 2015 m.), Lietuvos ir Ukrainos verslo tarybos pirmininkas (nuo 2015 m.), „Hanza Parlamento“ viceprezidentas, UAB „TRAIDENIS“ valdybos pirmininkas.

Gitana Grigaitytė

LR Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams. Nuo 2017 m. koordinuoja LR URM bendradarbiavimą su Lietuvos savivaldybėmis, siekiant užtikrinti Lietuvos užsienio politikos tikslų įgyvendinimą ir sinergiją su šalies regionine politika. Skatina Lietuvos savivaldybes dalyvauti Vystomojo bendradarbiavimo programose, užmegzti ryšius su ES ir Rytų Partnerystės šalių partneriais, kartu su savivaldybėmis sprendžia klausimus dėl istorinės atminties vietų, reikšmingų tarptautiniu mastu, puoselėjimo. 2018 m., kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija, surengė tarptautinę konferenciją „Lyčių lygybė savivaldoje: Šiaurės Europos patirtis“ (2018 m. spalio 4-5 d., Kaune). 2009-2016 m. vadovavo URM Ekonominio saugumo politikos departamentui, kur dirbo su energetinio saugumo, transporto politikos, aplinkosaugos klausimais, prieš tai 2007-2009 m. buvo šio departamento direktoriaus pavaduotoja. Taip pat dirbo Lietuvos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje, koordinavo Lietuvos stojimą į Pasaulio prekybos organizaciją, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją OECD, dirbo su eile regioninių organizacijų: BJVT, Šiaurės Matmuo, ES Baltijos jūros regiono strategija ir t.t.

Tadeuš Andžejevski

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos delegacijos Europos Regionų komitete narys. Studijavo Aukštojoje civilinės oreivystės mokykloje Kirovograde (Ukraina), įgijo inžinieriaus navigatoriaus specialybę. Varšuvos universiteto istorijos magistras. Stažavosi Vokietijoje Mainco universitete bei Herderio institute, nuo 1996 metų dirba savaitraštyje „Nasza Gazeta“. Kaip savaitraščio redaktorius rengia politikos skyrių, rašo straipsnius savivaldybės, tautinių mažumų, istorine tematika. 2006-2008 m. dirbo LR Ministro Pirmininko padėjėju, šiuo metu dirba LR Seimo nario padėjėju.

LATVIJA

Andris Ločmanis

Rygos savivaldybės (Latvija) vyresnysis teritorijų ir miestų planavimo specialistas - GIS ekspertas, buvęs Latvijos universiteto dėstytojas, geografas. Rygos savivaldybėje dirba nuo 2003 m. Kaip planavimo ekspertas buvo pakviestas rengti Rygos miesto Darnaus vystymosi strategiją iki 2030 metų, Rygos bendrąjį planą 2005-2018 bei Rygos bendrąjį planą iki 2030 m., taip pat dalyvavo įgyvendinant ES fondų finansuojamus projektus miestų plėtros, aplinkosaugos, klimato kaitos srityse.

MOLDOVA

Ion Carpineanu

Karpineni savivaldybės (Hinčeščio rajonas, Moldova) meras nuo 2010-ųjų metų (perrinktas 2011 ir 2015 m.). Inicijavo ir įgyvendino įvairius savivaldybės ekonominės plėtros, vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, infrastruktūros gerinimo, atliekų tvarkymo, energinio efektyvumo didinimo, socialinių paslaugų teikimo projektus. Aktyviai remia iniciatyvas, padedančias gerinti verslo aplinką rajone. Nuo 2017 m. įsitraukė į ES iniciatyvą “Merai už ekonomikos augimą”. Baigė inžinerijos bakalauro studijas, dalyvavo įvairiose Europos šalių mainų programose. Turi verslo patirties.

Alexandru Osadci

Moldovos vietos ir regionų valdžių kongreso (CALM) tarptautinių santykių koordinatorius. Specializuojasi šiose srityse: vietos savivalda, viešasis administravimas, decentralizacija, savivaldybių savarankiškumas, bendrasis valdymas, atstovavimas ir komunikacija, rinkimai, žmogaus teisės, regioninė plėtra, ekonominė ir fiskalinė politika, viešųjų finansų valdymas, ES ir europinė integracija, pagalbos projektų koordinavimas. Turi ilgametę patirtį dirbant donorų programų koordinatoriumi nacionalinėje vyriausybėje, ES institucijose, Jungtinėse Tautose ir pan. CALM pradėjo dirbti 2010 m.

SAKARTVELAS / GRUZIJA

Archil Gogsadze

Baghdati (Sakartvelas) savivaldybės meras nuo 2016-ųjų m. (apima 31 gyvenvietę ir 21.6 tūkst. gyventojų). Prieš tapdamas meru vadovavo Pasaulio Banko projektui “Kultūros paveldo apsauga”. Turi 20-ies metų vadovaujamo darbo patirtį įgyvendinant įvairius valstybinės svarbos projektus, susijusius su paveldo išsaugojimu, atstatymu ir sutvarkymu įvairiuose Sakartvelo regionuose: sostinėje, istoriniuose miestuose, kalnų regionuose. Baigęs ekonomikos magistro studijas.

Tamar Taliashvili

Tbilisio miesto asamblėjos narė, Kultūros ir švietimo komisijos vadovė, Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžios kongreso viceprezidentė ir Sakartvelo/Gruzijos nacionalinės savivaldybių asociacijos viceprezidentė. Vykdė mokslinius tyrimus Max-Planck intelektinės nuosavybės teisės institute. Studijų laikotarpiu gavo daugybę apdovanojimų ir stipendijų, taip pat Sakartvelo prezidento apdovanojimą ir Ilia Chavchavadze mosios klasės stipendiją. Tai suteikė galimybę tęsti studijas Aarhus universitete Danijoje, Saarlandes universitete Vokietijoje bei šio universiteto Europos institute. Moksliniai darbai spausdintiSakartvele, Vokietijoje ir Rusijoje. 2011 m. nominuota JAV Valstybės sekretorės apdovanojimui „Moterys valstybės tarnyboje“.

David Melua

Nacionalinės Sakartvelo/Gruzijos savivaldybių asociacijos vykdantysis direktorius. Tarptautiniu mastu pripažintas savivaldos ir regioninės plėtros ekspertas. Dirbo kaip Europos Tarybos Nepriklausomų ekspertų grupės narys, taip pat Ženevos tarptautinių studijų institute. Atstovaudamas Sakartvelo savivaldybes konsultuoja šalies Vyriausybę savivaldos plėtros, decentralizacijos klausimais, yra vienas pagrindinių ekspertų įgyvendinant Sakartvelo Regioninės plėtros ir infrastruktūros ministerijos programą dėl paramos regioninės plėtros politikai. Prisidėjo prie 10-ies stambių projektų, susijusių su decentralizacija, regionų plėtra, vietos savivaldos stiprinimu ir bendradarbiavimu per sieną, įgyvendinimo. Dalyvavo valstybinės decentralizacijos komisijos darbe, ruošė naują savivaldos įstatymą. Autorius daugelio straipsnių apie savivaldą, regioninę plėtrą ir decentralizaciją.

UKRAINA

Yuri Fomichev

Slavutičiaus savivaldybės (Ukraina) meras nuo 2015-ujų m. Baigęs verslo ir viešojo administravimo magistro studijas. 14-a metų dirbokomunalinių, inžinerijos paslaugų, statybų versle. Nuo 2006 m. buvo miesto Tarybos pirm. pavaduotojas, vadovavo Savivaldos būsto ir komunalinių paslaugų reformų komisijai. Viešosios įstaigos „Komunalinių paslaugų tiekėjų sąjunga“ steigėjas ir Stebėtojų tarybos narys. Dalyvavo rengiant Slavutičiaus regiono Vietos ekonomikos plėtros planą ir kitus svarbius regiono socialinio ir ekonominio vystymosi projektus Koordinuoja ES iniciatyvas „Merų Paktas dėl klimato ir energetikos“ ir „Merai už ekonomikos augimą“, ES finansuojamus projektus Slavutičiaus savivaldybėje energetikos ir laisvos rinkos srityse.Gavęs įvairių padėkų iš Ukrainos valstybės institucijų už pasiekimus būsto, komunalinių paslaugų, pramonės politikos ir verslo srityse.

Oleksandr Slabozhan

„Ukrainos miestų asociacijos“ vykdantysis direktorius. Apgynė daktaro disertaciją savivaldos ir regionų valdymo klausimais. Valstybės biudžeto sudarymo ir fiskalinės decentralizacijos ekspertas. Kaip „Ukrainos miestų asociacijos“ vadovas atstovauja visų šalies miestų, rajonų, gyvenviečių ir kaimo bendruomenių interesus, atstovauja jų teises nacionalinės valdžios institucijose, kartu su centrine ir regionine valdžia sprendžia savivaldos problemas.

SLOVĖNIJA

Tadej Beocanin

Ajdovščina savivaldybės (Slovėnija) meras (perrinktas 2018 m.). Savivaldybei vadovauja su jaunatvišku entuziazmu, pasinaudodamas patirtimi, kurią įgijo aktyviai dalyvaudamas jaunimo ir sporto organizacijose. Daug dėmesio skiria darbo vietų kūrimui, įsiklauso į jaunosios kartos problemas, palaiko subalansuotą savivaldybės plėtrą. Formuojant veiklos programą koalicijoje stengiasi išvengti politinio susiskaldymo, palaiko naujas idėjas ir iniciatyvas. Jo iniciatyva, kaip tikros demokratijos pavyzdys, savivaldybės biudžetas buvo sudarytas visų pritarimu – tai pirmas tokio biudžeto atvejis Slovėnijoje.

PRANCŪZIJA

Jean-Yves Camus

Paryžiaus miesto savivaldybės (Prancūzija) Tarptautinių santykių departamento politikos patarėjas, atsakingas už miestų bendradarbiavimą bei ryšius su Vidurio ir Rytų Europos šalimis, taip pat buvusiomis NVS šalimis. Prie Ministro Pirmininko biuro veikiančios tarpministerinės akademinės tarybos, kovojančios su rasizmu, antisemitizmu ir neapykanta LGBT, narys. Mokslo srityje dirbo Europos, Rusijos ir Eurazijos studijų institute (IERES), Elliott Tarptautinių santykių mokykloje ir Dž.Vašingtono universitete (Vašingtonas, JAV).

ISPANIJA

Javier Sanchez Cano

Katalonijos regiono Vystomojo bendradarbiavimo generalinio direktorato Planavimo, stebėsenos ir vertinimo padalinio vadovas nuo 2012 metų. 2008-2011 m. vadovavo Europos regionų centrui ir Europos viešojo administravimo institutui, o 2005-2008 m. Katalonijos generalinio direktorato ES politikos sekretoriatui. 2001-2004 m. dirbo Ibero-Amerikos Miestų strateginės plėtros centro (CIDEU) generaliniu sekretoriumi ir Barselonos miesto tarybos patarėju. Publikavo daugybę straipsnių saugumo, tarptautinių organizacijų vystymosi temomis. Šiuo metu vykdo tyrimą, kaip tarptautinių organizacijų sistemoje atsispindi savivalda. 2016 m. apsigynė politikos mokslų daktaro disertaciją apie savivaldos ir regionų valdžių tinklą analizuojant jų vaidmenį globaliu mastu. Asocijuotasis Barselonos autonominio universiteto tyrėjas. Nuo 1992 iki 2001 m. dėstė šio universiteto Politikos ir sociologijos katedroje, taip pat Barselonos Tarptautinių ryšių centre (CIDOB).

BALTARUSIJA

Alesia Karnachova

Polocko rajono (Baltarusija) Vykdomojo komiteto Ekonomikos departamento vadovė, atsakinga už darnią rajono ekonomikos plėtrą, investicijų ir prekybos, viešojo-privataus sektorių bendradarbiavimo skatinimą, paramą verslo plėtrai, darbo vietų kūrimą. 10 metų viešojo administravimo patirties. ES iniciatyvos “Merai už ekonomikos augimą” Polocko rajono Vietos ekonomikos plėtros grupės narė.

ARMĖNIJA

Hasmik Ghonyan

Kapan savivaldybės (Armėnija) Ekonominės plėtros ir užsienio ryšių skyriaus vadovė. Jau 12 metų dirba šioje savivaldybėje. Kapan priklauso ES iniciatyvos „Merai už ekonomikos augimą“ tinklui - remdamasi šios iniciatyvos principais H.Ghonyan parengė savivaldybės ekonomikos plėtros planą, kuriam pritarė Pasaulio Bankas. Vietos ekonominės plėtros biuro, įsteigto GIZ (Vokietija) bendradarbiaujant su Armėnijos Teritorinio administravimo ir plėtros ministerija, narė. Taip pat priklauso Bendruomenės komitetui, kuris rengia bendruomenės 5-rių metų plėtros planą, metinius planus, koordinuoja šių planų įgyvendinimą. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įvairius bendruomenės plėtros projektus, koordinuoja bendradarbiavimą su privačiu ir nevyriausybiniu sektoriaias bei tarptautinėmis organizacijomis.

BELGIJA

Karlien Gorissen

Flandrijos miestų ir savivaldybių asociacijos (VVSG) (Belgija) Tarptautinio departamento patarėja, atsakinga už decentralizuoto bendradarbiavimo sritį ir Darnaus vystymosi tikslų integraciją Flandrijos savivaldybėse. VVSG ir Flandrijos savivaldybės Belgijoje pirmauja įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus vietos lygmeniu.

NORVEGIJA

Arne Ingebrigtsen

Kristiansundo (Norvegija) savivaldybės vadovas, buvęs verslininkas, laimėjęs „Europe Fast 500“ bei keletą kitų Norvegijos apdovanojimų. Šiuo metu daug dėmesio skiria inovacijų šalies viešajame sektoriuje diegimui, parengė pirmąjį Norvegijoje savivaldybės Bendrąjį planą, paremtą JT Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimu. Kristiansundo savivaldybė, jam vadovaujant, laimėjo DOGA apdovanojimą, „Farmand“ prizą ir keletą kitų apdovanojimų. Ypač domisi technologijų nauda miestui ir jo gyventojams.

NYDERLANDAI

Jessie Post

Nyderlandų savivaldybių asociacijos Tarptautinio bendradarbiavimo agentūros patarėja politikos klausimais. Turi didelę projektų valdymo patirtį Afrikoje, kuria naudojasi dabartinėje pozicijoje atstovaudama agentūrą tarptautiniuose tinkluose (UCLG, PLATFORMA). Konsultuoja Nyderlandų savivaldybių merus ir savivaldybes tarptautiniais klausimais. Taip pat koordinuoja UCLG Kompetencijų ir institucijų stiprinimo darbo grupės sekretoriatą. Baigė viešojo administravimo bakalauro ir Europos politikos magistro studijas.

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Dalyvavimas nemokamas

PRADĖTI

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
2019 m. spalio 24-25 d., Vilnius